Teologiska fakulteten

Fakulteten är Uppsala universitets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan universitetet grundades.

Om fakulteten

Här finner du både ämnesmässig bredd och specialisering med elva forskningsämnen och ett specialområde samt en mängd olika forsknings- och utbildningsinriktningar.

Fakulteten står i ständigt samspel med omvärlden och präglas av en stor kunskapsbredd. Den hyser såväl ämnesspecialiserad som mång- och tvärvetenskaplig forskning i skärningspunkten mellan religion och samhälle.

Fakulteten bedriver forskningsanknuten utbildning på grundläggande och avancerad nivå med yrkesrelevans och stor bredd.

Vid teologiska fakulteten finns omkring 2 200 registrerade studenter och omkring 100 aktiva forskare, varav 35 är anställda professorer och lektorer.

Läs mer om fakultetsledningen

Läs mer om fakultetsnämnden

Läs mer om teologiska institutionen

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 589 hst
  • Omsättning utbildning: 30 mnkr
  • Omsättning forskning: 54 mnkr
  • 1 utbildningsprogram på grundnivå
  • 6 utbildningsprogram (5 master- och 1 magisterprogram) på avancerad nivå varav
  • 2 internationella mastersamarbetsprogram
  • Fler än 100 kurser

 (siffrorna gäller 2017)