Ökad kunskap och förståelse för religioner och livsåskådningar

Ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet. 

Möt våra forskare

Forskarutbildning

Teologiska fakulteten erbjuder utbildning på forskarnivå inom 11 olika ämnesområden och ett profilområde.

Genom olika former av samverkan mellan forskarutbildningsämnen kan vi erbjuda våra doktorander en livaktig utbildningsmiljö präglad av ämnesmässigt djup, tvärvetenskaplig bredd och hög kvalitet.

Docenter

Docent är en titel som, efter ansökan och extern prövning, tilldelas personer som har dokumenterad självständig forskningsförmåga och pedagogisk skicklighet samt innehar en klart högre vetenskaplig kompetens än vad som krävs för doktorsexamen. Docenturen är oavlönad och inte knuten till anställning vid universitetet.

Ansökan för antagning av docent

Docenter