Fakultetens utbildningar

Religion berör allt från världspolitik till individers sökande efter lycka och mening och vi ger kurser och program som sträcker sig från de stora världsreligionerna i historia och nutid till mänskliga rättigheter, från textkritisk bibeltolkning till psykologiska och filosofiska studier.

På grundläggande nivå finns kurser och program som ger kunskap om religioner lokalt och globalt, historiskt och i nutid, om innehållet i livsåskådningar och religioner, deras betydelse för etiska och religionsfilosofiska problem, om religiösa texters, särskilt Bibelns, tillkomst, bakgrund och kulturella inflytande samt kristna kyrkors olika självförståelser och samspel med samhället.

På avancerad nivå finns förutom mastersprogrammet i religionsvetenskap program med inriktning mot Mänskliga rättigheter, Religion och konflikt, Internationell humanitär verksamhet och Europeisk kultur – de tre senare ges på engelska och de två senare är internationella samarbetsprogram.

Här pluggar du!

Ditt campus är din arbetsplats under dina studier. Här möts forskare, lärare och studenter i lärosalar, caféer, parker och bibliotek. Uppsala universitet har har 12 campus, varav 11 ligger i Uppsala och ett i Visby.

Teologiska institutionen hittar du i Engelska parken. 

Frågor?

Du som redan vet vilket program eller vilken kurs du vill läsa eller har mer ämnesspecifika frågor kan vända dig till någon av studievägledarna som finns på institutionen. Kontaktuppgifter till dem finns i vår utbildningsdatabas. Sök fram ditt program eller din kurs här.

Du kan också vända dig till Uppsala universitets centrala studievägledning och karriärvägledning för ett vägledningssamtal som utgår från dig och dina funderingar kring framtiden.